Samenwerken met verschillen

Teams worstelen vaak met verschillen op de werkvloer. Door de invoering van zelfsturende teams wordt goed samenwerken belangrijker. Tegelijkertijd wordt samenwerken lastiger doordat verschillen prominenter zijn.

Vanzelfsprekend is een gezamenlijke basis noodzakelijk voor een goed functionerend team. Daarnaast zijn er verschillen nodig om elkaars valkuilen op te vangen. In de trainingen Samenwerken met verschillen ontwikkelen we deze gezamenlijke basis. We werken aan respect en begrip voor elkaar en elkaars standpunten. Uw team krijgt niet alleen inzicht in verschillen, maar leert deze verschillen ook te benutten. Ieder teamlid leert zijn rol te spelen in het spel van de samenwerking.

Maatwerktraining

Het aantal dagdelen is afhankelijk van het traject. Dit bepalen we in overleg met de opdrachtgever.