• Header Communicatie 01

    communicatie

Overheidscommunicatie

Steeds meer overheidsorganisaties zien het belang van duidelijke communicatie met de burger. Niet alleen in het belang van de burger, maar ook van de overheid zelf. Duidelijke communicatie leidt immers tot minder vragen. En dat scheelt tijd en geld.

Minder vragen, meer antwoorden, meer resultaat

VanBinnennaarBuiten heeft veel ervaring met overheidscommunicatie. Zo hebben we 20 jaar medewerkers van de Belastingdienst in mondelinge en schriftelijke communicatie getraind. Van gespreksvoering tot heldere brieven schrijven. Daarnaast werken we veel voor waterschappen, semioverheidsinstellingen en gemeenten.

Voor de gemeente Almere hebben wij bijvoorbeeld een driejarig opleidingstraject verzorgd voor alle schrijvende ambtenaren. Een traject dat verderging dan alleen een cursus ‘brieven schrijven’: attitudeverandering en borging in de organisatie stonden voorop. Dat hebben we bereikt met o.a. bewustwordingssessies, maatwerktrainingen, het opleiden van taalcoaches en het ontwikkelen van hulpmiddelen als een website en nieuwsbrieven. Dit project leverde ons zelfs een nominatie voor de Galjaardprijs op!

Wat kunnen we voor uw overheidscommunicatie doen?

Wilt u de communicatie met de burger verbeteren? VanBinnennaarBuiten helpt u graag. Bijvoorbeeld met het:

  • herschrijven en redigeren van teksten, formulieren, digitaal loket;
  • schrijven van publieksversies van beleidsnota’s;
  • verzorgen van opleidingstrajecten in mondelinge en schriftelijke communicatie;
  • ontwikkelen van communicatietools, zoals een intranetsite met huisstijlregels;
  • analyseren van bestaande communicatie-uitingen;
  • advies geven over de communicatie bij juridische trajecten.

Meer weten? Bel ons: (055) 578 95 83