Omgaan met lastige situaties

Gemeenteambtenaren krijgen in hun contacten met burgers en bedrijven soms te maken met conflictsituaties. Mensen kunnen zich in conflicten op verschillende manieren uiten, en één van die manieren is met agressie. In deze situaties kunt u zelf ook op verschillende manieren reageren. Reageert u op de verkeerde manier dan wordt de zaak erger. U kunt ook proberen het conflict in te dammen zodat een regeling mogelijk wordt. In deze training behandelen we de belangrijkste principes, technieken en strategieën voor effectieve conflicthantering.

Wat komt er aan bod?

  • structureren van het gesprek
  • beïnvloeden van de inhoud
  • beïnvloeden van de machtsbalans
  • beïnvloeden van het klimaat
  • beïnvloeden van de procedure
  • leren kennen van kwaliteiten van en aandachtspunten voor uw eigen conflictstijl

Duur van de training: 4 dagdelen

Meer informatie? 
Bel (055) 578 95 83 of mail.