• Header Communicatie 01

    communicatie

Mondelinge communicatie

Alle trainingen van VanBinnennaarBuiten zijn maatwerk. We stemmen de trainingen geheel af op uw wensen en uw organisatie. Na een intake en inventarisatie gaan we samen met uw medewerkers aan de slag. We werken met hun eigen materiaal en voor hen bekende situaties. Een paar voorbeelden uit ons aanbod mondelinge communicatie:

Klantgesprekken voeren

Als gemeente voert u veel gesprekken met inwoners en bedrijven. Door adequaat en correct in te spelen op de behoefte van de klant zal deze zich geholpen voelen, en zullen mogelijke vooroordelen over de gemeente worden ontkracht.

Omgaan met lastige situaties

Gemeenteambtenaren krijgen in hun contacten met burgers en bedrijven soms te maken met conflictsituaties. Mensen kunnen zich in conflicten op verschillende manieren uiten, en één van die manieren is met agressie. In deze situaties kunt u zelf ook op verschillende manieren reageren. Reageert u op de verkeerde manier dan wordt de zaak erger. U kunt ook proberen het conflict in te dammen zodat een regeling mogelijk wordt. In deze training behandelen we de belangrijkste principes, technieken en strategieën voor effectieve conflicthantering.

Keukentafelgesprekken voeren

Voor de Wmo (en straks dus ook voor Begeleiding) geldt dat gemeenten eerst kijken naar wat inwoners nog wel kunnen, voordat ze bepalen aan welke zorg de gemeente gaat bijdragen. Tijdens het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ worden de rol en de inzet van alle betrokken partijen besproken. We hebben het dan over: de inwoner, zijn familie en vrienden, de buurt, de gemeente en de zorgverlening. De bedoeling van het gesprek is dat er afspraken worden gemaakt die uitgaan van de eigen kracht van de inwoner. Daarom moeten medewerkers die zulke gesprekken voeren, voldoen aan bijzondere eisen.

Presenteren

Ziet u op tegen het houden van een presentatie? U bent echt niet de enige! Toch kan iedereen een goede presentatie houden als er voldaan wordt aan twee voorwaarden:
1. u weet waar u het over hebt;
2. u neemt een aantal bekende regels in acht.

Tijdens de training ‘Beter in presenteren’ leert u hoe u uw presentatie tot een succes maakt. Op de eerste dag krijgt u theorie en oefeningen. U leert uw sterke en zwakke punten kennen en bekijkt hoe u die sterke punten kunt uitbuiten, en de zwakke punten verbeteren. Daarna bereidt u thuis een eigen presentatie voor, die u uitvoert tijdens de terugkomochtend. U krijgt dan persoonlijke feedback.