Klantgesprekken voeren

Als gemeente voert u veel gesprekken met inwoners en bedrijven. Door adequaat en correct in te spelen op de behoefte van de klant zal deze zich geholpen voelen, en zullen mogelijke vooroordelen over de gemeente worden ontkracht.

Wat komt er aan bod?

  • Vanuit welke rol en positie voer je klantgesprekken?
  • Hoe schat je de positie en vraag van de klant juist in?
  • Hoe leg je kort en bondig uit hoe de gemeente hiermee omgaat?
  • Hoe ondersteun je de positie van de gemeente met goede argumenten?
  • Hoe leg je de klant uit welke gevolgen het standpunt van de gemeente heeft voor de klant?
  • Hoe ga je om met emoties en conflicten?
  • Hoe continueer en bevestig je teamafspraken over de werkwijze bij klantgesprekken?

Duur van de training: 4 dagdelen

Meer informatie? 
Bel (055) 578 95 83 of mail.