• Header Communicatie 01

    communicatie

Interne communicatie

Er wordt heel wat afgepraat en geschreven in organisaties. Maar hoe effectief is al die communicatie? Wordt iedereen duidelijk genoeg en tijdig geïnformeerd? Of zijn de klanten soms sneller op de hoogte dan de mensen op de werkvloer?

Duidelijk en open communiceren met elkaar

Zaken worden al snel als bekend verondersteld. Daardoor weten medewerkers vaak onvoldoende wat er van hen wordt verwacht. In veranderingsprocessen voelen ze zich vaak niet ‘gehoord’ en onvoldoende geïnformeerd. Dat geeft veel onzekerheid en vermindert de betrokkenheid bij de organisatie. Steeds meer organisaties realiseren zich dan ook dat goede interne communicatie een succesfactor is. Pas als de interne communicatie op orde is, kunt u op een goede manier naar buiten treden.

Wat kunnen we voor uw interne communicatie doen?

VanBinnennaarBuiten helpt u graag uw interne communicatie in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld met:

  • advies en communicatie rond een nieuw product of dienst, nieuwe regelgeving/bezuinigingen of veranderingsprocessen;
  • trainingen/workshops voor medewerkers: bijvoorbeeld aanspreken, beleidsrapporten schrijven, teambuilding;
  • het maken van uw personeelsblad: format, redactie, interviews, opmaak, drukwerk.

Meer weten? Bel ons: (055) 578 95 83