• Header Communicatie 01

    communicatie

Corporate communicatie

Bij welke organisatie zou u zelf klant willen zijn? Waarschijnlijk bij een organisatie die u prettig behandelt. En daar schort het nog wel eens aan. Uit het Nationaal Klantbelevingsonderzoek 2013 blijkt dat ruim de helft van de klanten een negatief beeld heeft van Nederlandse organisaties. Dat heeft alles te maken met de manier waarop ze mondeling of schriftelijk te woord worden gestaan. Punten die genoemd worden zijn bijvoorbeeld:

  • Negatief taalgebruik: ‘dat wordt heel moeilijk’, ‘dat is een probleem’ als je met een vraag komt.
  • Onduidelijke formulering, wollige en vage taal in brieven, zoals ‘Ten aanzien van dit onderwerp wil ik u graag mededelen dat…’.
  • Verkeerde tone of voice: organisaties met een informeel imago schrijven bijvoorbeeld hele formele brieven.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wilt u de doel- en klantgerichtheid van uw communicatie verbeteren? Wij helpen u graag. Bijvoorbeeld met het:

  • verzorgen van trainingen en workshops in schriftelijke en mondelinge communicatie (denk aan klachtbehandeling, het voeren van adviesgesprekken en klantgericht schrijven)
  • verzorgen van concept, redactie, ontwerp en vormgeving van relatiemagazines en (online) nieuwsbrieven
  • herschrijven en redigeren van standaardteksten en formulieren

Meer informatie? Bel (055) 578 95 83