• Header Communicatie 01

    communicatie

Effectieve communicatie

De communicatiecyclus in organisaties verloopt volgens ons van binnen naar buiten. Effectieve communicatie begint door ‘binnen’ adequaat te reageren op prikkels van ‘buiten’. Om vervolgens weer naar ‘buiten’ te kunnen, moet ‘binnen’ het huis op orde zijn: goede interne communicatie is een voorwaarde voor effectieve externe communicatie.

Overheidscommunicatie

Steeds meer overheidsorganisaties zien het belang van duidelijke communicatie met de burger. Niet alleen in het belang van de burger, maar ook van de overheid zelf. Duidelijke communicatie leidt immers tot minder vragen. En dat scheelt tijd en geld.

Interne communicatie

Er wordt heel wat afgepraat en geschreven in organisaties. Maar hoe effectief is al die communicatie? Wordt iedereen duidelijk genoeg en tijdig geïnformeerd? Of zijn de klanten soms sneller op de hoogte dan de mensen op de werkvloer?

Corporate communicatie

Bij welke organisatie zou u zelf klant willen zijn? Waarschijnlijk bij een organisatie die u prettig behandelt. En daar schort het nog wel eens aan. Uit het Nationaal Klantbelevingsonderzoek 2013 blijkt dat ruim de helft van de klanten een negatief beeld heeft van Nederlandse organisaties. Dat heeft alles te maken met de manier waarop ze mondeling of schriftelijk te woord worden gestaan.

Marketingcommunicatie & pr

Hoe brengt u uw boodschap zo helder mogelijk over op uw doelgroep? Hoe bereikt u dat wat u wilt bereiken? Op een zo effectief mogelijke manier? VanBinnennaarBuiten denkt graag met u mee. We kijken samen naar uw visie en missie en communicatiedoelstellingen. Geven advies en komen met concrete oplossingen.