Beter teamwerk

Welke samenwerkingsproblemen spelen er en hoe lossen we ze op? Hoe verloopt het teamproces? Hoe bereiken we een grotere taakverantwoordelijkheid van het team? De training ‘Beter teamwerk’ verschaft inzicht in onderliggende processen en structuren. We stemmen de training af op de wensen van het management en de actuele situatie van het team.

Mogelijke werkvormen zijn:

  • teamcoaching on the job;
  • sessies op de hei;
  • creatieve vormen afgewisseld met ‘hardere’ werkvormen die concreet gericht op de uitvoering van het werk.

Maatwerktraining

Het aantal dagdelen is afhankelijk van het traject. Dit bepalen we in overleg met de opdrachtgever.