Afspraken maken, afspraken houden

‘Afspraak is afspraak’; een veelgehoorde kreet op de werkvloer. De realiteit is weerbarstiger: er worden veel afspraken gemaakt, maar vaak blijven die onduidelijk en zonder consequenties.

Met uw team doorlopen we het hele afsprakenproces:

  • Hoe bespreek je zaken?
  • Hoe maak je afspraken?
  • Hoe zorg je dat afspraken gedragen worden?
  • Hoe voorkom je dat men vluchtwegen gebruikt?
  • Wat te doen als teamleden hun afspraken niet nakomen?
  • Uw team krijgt inzicht in het afsprakenproces. De teamleden krijgen de ruimte om de benodigde vaardigheden veilig op teamniveau te oefenen en ze daarna te leren gebruiken in de praktijk van alledag.

Maatwerktraining

Het aantal dagdelen is afhankelijk van het traject. Dit bepalen we in overleg met de opdrachtgever.